Menü Kapat

hacked

Sosyal medya uzmanlıgı

hizmetlerimiz

merhaba sosyalmedya hesaplarınızı 3 cü parta gerek kalmadan ve fazla komisyon almadan yönetiyoruz.

Ödeme

ödeme bölümü için "göz at" veya direk alt bölümden fiyatlandırma kısmına ulaşarak uygun olanı ödeme sağlayabilirsiniz

fİYATLANDIRMA

fiyatlandırma ve komisyon o anki dolar kuru üzerinden alınıp hizmet sunulur.

Hesap gu
venlıgı

Hesabınız bizim adımızdan ücret tahsil edildikten sonra,Google ile giriş izni alınır bu süreçte size bellirli bir anlaşma yolanır ve anlaşma yapılır ilerleyen zamanlarda bellirli günler ve saatler içersinde "izlenme,like ,yorum" gibi şeylerinize bakılır.

SİZİN İÇİN HİZMET ÜCRETLERİ

Merhaba Ücretlerimiz yani alacagımız komisyon doalr kuru üzerinden tahsil edilip o anki dolar kuru üzerinden fiyatlandırılır komisyon olarak alınan ücretler %1 dir ve geri ücret verilmez

%5

Per month

 • Hesap denetimi
 • istek gözetimi
 • istatik çıkarma
 • Abone çekme
 • 7/24 Support

%10

Per month

 • Mavi tik
 • Abone denetimi
 • Hesap denetim
 • Abone çekme
 • List Item
 • 7/24 Support

%1

Per month

 • Hesap istatiksel veri
 • Abone çekme
 • izlenme yönetimi
 • 7/24 Support

çOK SORULAN

 Google Giriş yap bastıgınız andan ihtibaren md5 dediğiniz sistemle şifreleme ile veritabanına kaydolur ve 15 gun içinde talep edilirse silinir

Bu uygulama sayesinde abone kitleniz organik yolardan artar ve diğer firmalara nazaran komisyonu seneçek sunarız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Kanun Numarası : 6698 Kabul Tarihi : 24/3/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını, ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Ödemeniz 3d secure teknolojısı sayesinde sizin haberiniz baknaız doğrutulusunda adınıza alıcagınız ürünün faturası ve güvenlık gerekçesiyle sms yolanır sms yazan kodu 3d secure girdiğinizde tamamen güvenli şekilde ödeme alınır ve hizmet 48 saat içinde verilmeye başlanır

Sosyal medya uzmanlıgı yapıyoruz hesaplarınızın yönetimi bizde !

Workflow Optimization is a cross platform message optimization app for all devices. Contact Us

Bazı Çalışanlar

Site kurucu ve sahibi
Kurucu
Müşteri Hizmetleri
Emre
Müşteri Hizmetleri
Müşteri Hizmetleri
Mustafa
Müşteri Hizmetleri
Ortak
Tufan
Proje Yönetimi